Informujemy, że na stronie http://mapa.inspire-hub.pl/#/boguszow_gorce można znaleźć m.in. informacje dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu Gminy Miasto Boguszów-Gorce oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Boguszów-Gorce.