6 grudnia na plebanii kościoła pw. Świętej Trójcy miało miejsce coroczne spotkanie podczas którego dzieciom niepełnosprawnym z Boguszowa-Gorc rozdano świąteczne paczki ufundowane przez gminę. Św. Mikołajowi towarzyszyli Burmistrz Miasta Jacek Cichura oraz proboszcz ks. kan. Andrzej Bajak.