22 listopada 2017 r. członkowie Koła Ekologicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego PSP nr 1 z Boguszowa -Gorc kolejny raz uczestniczyli w Konferencji pt. ”Zmiany klimatu i ich wpływ na środowisko a świadomość ekologiczna społeczeństwa”, która odbyła się  na Uniwersytecie Przyrodniczym  we Wrocławiu , zorganizowanej przez Stowarzyszenie Ekonatura.


Program konferencji (wykłady) obejmował:
1. „Jakość wód naturalnych w czasie susz i powodzi” –prof. Janusz Łomotowski
2. „Wpływ zmian klimatu na jakość wód naturalnych”-dr hab. Ewa Burszta-Adamiak
3.”Przyczyny zmian klimatycznych w skali lokalnej i powstawanie miejskich wysp ciepła”
-dr hab. Mariusz Szymanowski
4.”Możliwość zastosowania baz GIS do oceny miejskich wysp ciepła” dr Jacek Ślopek
5.”Zielona infrastruktura obszarów miejskich jako element ograniczenia powstawania miejskich wysp ciepła”-dr Ewa Walter


19 osobowa grupa młodych ekologów klas V-VII wraz z opiekunami: Jolantą Kocemba i Małgorzatą Kokoszką- Zarycińską wpisała się na listę uczestników konferencji i wysłuchała 3 wykładów.
 Otrzymane na konferencji publikacje oraz komplet czasopism Ekonatura zostaną wykorzystane na lekcjach przyrody, biologii i informatyki.


Uczniowie po raz drugi przekroczyli progi wyższej uczelni , co było dla nich kolejnym przeżyciem a udział w konferencji przyczyni się do zwiększenia świadomości oraz ukształtowania prawidłowych postaw proekologicznych i prozdrowotnych.