Informacja o przyznanych w roku 2015 stypendiach sportowych