22.09.2011 r. na ul. Buczka, funkcjonariusze Straży Miejskiej w Boguszowie-Gorcach dokonali sprawdzenia informacj o stwarzaniu zagrożenia przez najemcę lokalu mieszkalnego poprzez  niewłaściwe korzystanie z urządzeń elektrycznych. Fakt ten jednak nie potwierdził się. Instalacja elektryczna podłączona z mieszkania służy jedynie do oświetlenia komórki piwnicznej. Strażnicy Miejscy apelują do mieszkańców miasta aby reagowali na wszelkie zauważone nieprawidłowości związane z podłączaniem instalacji elektrycznych.