• Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
  • Pic 7
gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Wydział Inwestycji Miejskich
tel. 74 844 93 11 wew. 59

nieruchomosci

Nieruchomości

Wydział Zarządzania Mieniem Gminy
tel. 74 844 93 11 wew. 74

wiadomości

Wiadomości Boguszowskie

Boguszów • Gorce • Kuźnice • Stary Lesieniec

« strona główna

Centrum Obsługi Jednostek:

Dyrektor COJ Marian Pierzynka
tel. 74 8449 311, w. 66
pokój nr 303-304, III piętro


Funkcje COJ:

Do zadań jednostki należy obsługa administracyjna i finansowo-księgowa jednostek obsługiwanych* w zakresie:
1) prowadzenia rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi zasadami rachunkowości,

2) prowadzenia ksiąg rachunkowych jednostek obsługiwanych,
3) gromadzenia i przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej,
4) prowadzenia obsługi finansowo-księgowej funduszu socjalnego jednostek obsługiwanych,
5) koordynowania czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych jednostek obsługiwanych,
6) sporządzania sprawozdań finansowych i budżetowych,
7) opracowywania projektów planów finansowych oraz ich zmian, na wniosek i w porozumieniu z dyrektorami jednostek,
8) przygotowywania danych do sprawozdawczości statystycznych w zakresie wykonywanych zadań,
9) prowadzenia obsługi rachunków banków jednostek obsługiwanych,
10) organizowania wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników i osób zatrudnianych na podstawie umów cywilno-prawnych w jednostkach obsługiwanych,

11) sporządzania i przesyłania raportów i deklaracji do ZUS,
12) sporządzania rocznych informacji w zakresie podatków dochodowych od osób fizycznych,
13) ewidencjonowania danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,
14) przygotowywania danych do sprawozdań o średniorocznym wynagrodzeniu nauczycieli,
15) prowadzenia obsługi finansowo-księgowej scentralizowanego funduszu mieszkaniowego tworzonego ze środków wydzielonych z zakładowych funduszy świadczeń socjalnych pracowników, emerytów i rencistów – byłych pracowników jednostki i jednostek obsługiwanych,
16) prowadzenia obsługi finansowo-księgowej scentralizowanego funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli z jednostek oświatowych miasta Boguszowa-Gorc, tworzonego ze środków wydzielonych z zakładowych funduszy świadczeń socjalnych tych jednostek,
17) prowadzenia obsługi środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę lub rentę,
18) dokonywania innych niezbędnych czynności związanych z obsługą gminnych jednostek, nie zastrzeżonych dla dyrektorów tych jednostek,
19) merytorycznej współpracy z niepublicznymi jednostkami oświatowymi,
20) ochrony zdrowia oraz organizacji opieki nad dziećmi do 3 lat,
21) organizacji współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie powierzonym przez Burmistrza Miasta na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
22) dotyczącym przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii


Jednostki obsługiwane:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Boguszowie-Gorcach
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boguszowie-Gorcach
Zespół Szkół Samorządowych w Boguszowie-Gorcach
Gimnazjum nr 1 w Boguszowie-Gorcach
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach

Dziś jest: Sobota 19 stycznia 2019, imieniny: Henryka i Mariusza

Unia Europejska Fundusze Rodzina 500+ odpady Fundusze Europejskie Gminny Portal Mapowy Komunikacja Miejska Góra Dzikowiec Galeria Dzikowca Góra Dzikowiec Oferta Inwestycujna
CKKWitold
Filmy Promocyjne
Informacja dla niedosłyszącyhc BIP eBOI Galeria fotografii

data Kalendarz imprez

  Styczeń 2019 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Ziemia Wałbrzyska OSiR MBPCK Profilaktyka uzależnień
Pomarańczarnia
Informacja turystyczna Informacja turystyczna 6 kroków elektroniczny samorząd