Straż miejska

Straż Miejska

pl. Odrodzenia 1
58-370 Boguszów-Gorce
tel. 74 844 92 93

e-mail: strazmiejska@boguszow-gorce.pl
strazmiejskabg@wp.pl

Skład osobowy:

Komendant - Sławomir Stokłosa
e-mail: slawomirstoklosa@boguszow-gorce.pl

tel. 602-433-373

Starszy Inspektor - Mariusz Woźniak
e-mail:

tel. 512-647-570

Starszy Specjalista -  Jacek Kliszewski
e-mail: jacekkliszewski@boguszow-gorce.pl

Specjalista - Paweł Ręczkowicz
e-mail: 

Młodszy Specjalista - Andrzej Prusinowski
e-mail:

 

W sprawach nie cierpiących zwłoki, należy kontaktować się z Komisariatem Policji w Boguszowie-Gorcach pod numerami telefonów: 997 (bezpłatny), 74 844 94 05 (dyżurny Komisariatu)

Straż Miejska jest umundurowaną formacją utworzoną w celu ochrony bezpieczeństwa i porządku poprzez podejmowanie czynności administracyjno - porządkowych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (miejskich), a w szczególności odpowiada za:
 

1. Ochronę porządku w miejscach publicznych,
2. Czuwanie nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego, w zakresie określonym, w przepisach o ruchu drogowym,
3. Współdziałanie z właściwymi podmiotami i instytucjami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy przy usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4. Zabezpieczanie miejsc przestępstw, katastrof lub innych podobnych zdarzeń albo miejsc zagrożonych takimi zdarzeniami przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalanie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
5. Ochronę obiektów komunalnych i użyteczności publicznej,
6. Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7. Doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania,
8. Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń;