W związku z licznymi naruszeniami zasad ruchu drogowego w boguszowskim rynku, Straż Miejska w Boguszowie-Gorcach przypomina, że w strefie zamieszkania, oznaczonej stosownym znakiem, obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego. Są nimi m.in.:

- pierwszeństwo pieszych przed pojazdami,

- ograniczenie prędkości do 20km/h,

- parkowanie tylko w miejscach wyznaczonych.

Prosimy o stosowanie się do powyższych zasad.