STATYSTYCZNE BADANIA ROLNICZE

W dniach od 1 czerwca do 29 lipca 2016 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi na terenie całego kraju statystyczne badania rolnicze.

Jakie badania będą realizowane

 • Badania struktury gospodarstw rolnych (R-SGR)
 • Badania pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (R-ZW-B)
 • Badania pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S)

Kogo obejmą badania

 • Wylosowane gospodarstwa rolne osób fizycznych (wylosowane do udziału w trzech, dwóch lub jednym badaniu)
 • Wszystkie gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej (udział we wszystkich trzech badaniach)

Jak przekazać dane

 • Osoby fizyczne, których gosppodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badań mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:
  • samodzielne wypełnienie formularza przez Internet, dostępnego w dniach 1-9 czerwca 2016 r. na stronie http://rolnictwo.stat.gov.pl
  • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 10 czerwca-22 lipca 2016 r.
  • rozmowę z ankieterem statystycznym w trakcie wywiadu bezpośredniego w dniach 10 czerwca-29 lipca 2016 r.
 • Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające ososbowości prawnej, będące użytkownikami gospodarstw rolnych, sporządzają sprawozdania  poprzez Portal Sprawozdawczy Głównego Urzędu Statystycznego w dniach  1-30 czerwca 2016 r.

Co warto wiedzieć o badaniach

 • Badania mają charakter obowiązkowy
 • Wszystkie dane uzyskane w badaniach są objęte tajemnicą statystyczną
 • Informacje na temat badań rolniczych są dostępne:
  • na stronie internetowej GUS: http://stat.gov.pl/badania rolnicze
  • poprzez Infolinię Statystyczną, tel. 22 279 99 99, od 23 maja do 29 lipca 2016 r. w godzinach 8:00 - 15:00 przed rozpoczęciem etapu zbierania danych, a w trakcie realizacji badań od 8:00 - 20:00 (w ten sposób można potwierdzić tożsamość ankieterów)