Uwaga! Najnowszy komunikat. Woda w dzielnicy Stary Lesieniec spełnia wszelkie wymogi sanitarne.