7 grudnia 2016 r. w Wałbrzychu odbędzie się spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych, z cyklu „Środa z Funduszami” dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania w 2017 r. na:
- projekty dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020,
- projekty dofinansowane z krajowych programów operacyjnych, w tym z programu operacyjnego Interreg V A Polska – Czechy.

Szczegóły dot. spotkania w pliku poniżej:
Środa z Funduszami