Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wałbrzychu zaprasza na kolejne spotkanie informacyjne z cyklu "Środa z Funduszami ".

Na spotkaniu zaprezentowane zostaną m.in. możliwości wsparcia na szkolenia dla dolnośląskich przedsiębiorców z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz z programów krajowych.

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2015 roku w Wałbrzychu w siedzibie Urzędu Miejskiego (pl. Magistracki 1, sala 26) w godzinach od 10.00 – 12.40.
Sala, w której odbędzie się spotkanie, jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zgłoszenia udziału w spotkaniu należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: pife.walbrzych@dolnyslask.pl do dnia 04.08.2015 r. ze wskazaniem: imienia i nazwiska, nazwy firmy.

Informacje na temat spotkania pod numerem telefonu: 74 66 55 172; 74 66 55 173