Od dawna wiadomo, że pies to najlepszy przyjaciel człowieka. W związku z tym właściciele czworonogów mają obowiązek dbania o swoich pupili. Dają im smakołyki i wychodzą na spacery. Każdy z mieszkańców naszego miasta oraz zaproszeni goście chcą wychodząc na spacer nie martwić się, że wdepną w nieczystości pozostawione przez psy. W związku z tym od dawna prowadzona jest akcja "Sprzątnij po swoim psie". Na terenie miasta ustawione są specjalne, oznaczone na czerwono pojemniki, do których można wyrzucać psie nieczystości. Należy z nich każdorazowo korzystać i nie dopuszczać, aby zwierzęce odchody zalegały na chodnikach, trawnikach czy placach zabaw dla dzieci. Niestosowanie się do przepisów porządkowych zagrożone jest karą grzywny do 500 złotych. W ostatnim czasie funkcjonariusze Straży Miejskiej kilkukrotnie ujawnili niestosowanie się do powyższych przepisów porządkowych co skutkowało nałożeniem na właścicieli czworonogów mandatów karnych.