Sprostowanie zapisu treści  ogłoszenia  ogłoszonego  przetarg na dzień 15 grudnia 2014 r. na sprzedaż nieruchomości eksploatowanych jako złoże porfiru w obrębie 5 Stary Lesieniec w Boguszowie - Gorcach