Tradycją naszej szkoły stał się sprawdzian uczniów klas szóstych pisany wspólnie z rodzicami. W sobotę, 26 października 2013 roku, uczniowie klas VI a, b, c spotkali się w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, gdzie w ciągu 60 minut zmagali się z testem sprawdzającym wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego, historii, matematyki, przyrody. To był ich pierwszy próbny sprawdzian w klasie szóstej.

Nad prawidłowym przebiegiem egzaminu czuwała komisja: p. wicedyrektor Magdalena Pomorska, wychowawcy klas - p. Halina Gozdowska (VI a), p. Małgorzata Kokoszka - Zarycińska (VI c).

Dzięki temu przedsięwzięciu rodzice mieli możliwość obserwowania własnych dzieci w sytuacji stresującej, mogli dawać im wsparcie, dostrzegać mocne i słabsze strony dziecka.  Wzmocnienie więzi pomiędzy rodzicami i ich dziećmi, zdobywanie nowych doświadczeń, uśmiech na twarzach dzieci i ich rodziców, wszystko to udowodniło nam,  że było warto zrealizować nasz pomysł.                     

Dyrektor i  wychowawcy dziękują wszystkim rodzicom szóstoklasistów  za współpracę i szczere zaangażowanie oraz  odpowiedzialność za losy i sukcesy dziecka.

Życzymy powodzenia podczas kolejnych testów, sprawdzianów i egzaminów.