Dnia 14 marca 2013r. Odbyło się robocze spotkanie miast partnerskich Boguszowa-Gorc i Smiřic, u naszego czeskiego partnera. W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc Waldemar Kujawa, Starosta Miasta Smiřice Luboš Tuzar oraz przedstawiciele ośrodków kulturalnych, sportowych jak i referatów promocji obu gmin.

Dyskutowano na tematy dalszej współpracy partnerskich gmin, podejmowania wspólnych działań kulturalnych, sportowych i promocyjnych. Swoim działaniem partnerzy chcą przyczynić się do wzrostu ruchu turystycznego pomiędzy obiema miejscowościami.