Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Wałbrzychu zaprasza przedsiębiorców na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące możliwości dofinansowania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPO), Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) oraz skorzystania z pożyczek na rozwój firmy.
Spotkanie odbędzie się 15 marca 2019 r. (piątek) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, sala 26 – sala posiedzeń Rady Miejskiej / II piętro, w godzinach 10.00-13.00.
Do udziału zapraszamy uprawnione podmioty do składania wniosków w ramach w/w Programów m.in.
  • Przedsiębiorców dolnośląskich;
  • Zgrupowania i partnerstwa MŚP
Program spotkania:
  • Planowane konkursy na dotacje w 2019 roku w ramach RPO doradztwo bezpośrednie, zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne, bony na innowacje;
  • Planowane konkursy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – prace badawczo – rozwojowe, design, udział w targach, ochrona własności przemysłowej, bony na innowacje;
  • Konkurs dla przedsiębiorstw zlokalizowanych w Aglomeracji Wałbrzyskiej, na dotację z działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW Schemat A: Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP;
  • Zasady i możliwości korzystania z tzw. zwrotnych instrumentów finansowych (pożyczek) na rozwój, zakup nieruchomości, działań inwestycyjnych i termomodernizacji w firmach.

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w spotkaniu do 13 marca 2019 r. drogą mailową na adres pife.walbrzych@dolnyslask.pl  z podaniem imienia i nazwiska osoby uczestniczącej w spotkaniu albo telefonicznie pod numerem telefonu: 74 66 55 172; 74 66 55 173.
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Sala, w której odbędzie się spotkanie, jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Prosimy o zgłaszanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji.