29 stycznia funkcjonariusze Straży Miejskiej wzięli udział w spotkaniu z władzami miasta, powiatu, radnymi oraz mieszkańcami na ul. Kosynierów przy bazie firmy „Komunalnik”. Tematem spotkania było gromadzenie śmieci na terenie bazy firmy zajmującej się zbieraniem odpadów pochodzących z Wałbrzycha. W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele fundacji Ekopatrolu Dolny Śląsk. Obecny na miejscu przedstawiciel firmy „Komunalnik” przedstawił sposób w jaki firma składuje i transportuje zbierane odpady. Wobec niezadowolenia mieszkańców z obecnie panującej sytuacji na wskazanej bazie, władze miasta oraz powiatu jak również Ekopatrolu zapowiedziały podjęcie możliwych działań zmierzających do likwidacji powstałych nieprawidłowości. W trakcie spotkania wyznaczeni pracownicy „Komunalnika” zbierali śmieci porozrzucane przez wiatr poza terenem bazy. Funkcjonariusze Straży Miejskiej będą na bieżąco monitorowali stan faktyczny terenów wokół bazy.
https://www.youtube.com/watch?v=jjimNEtWAxQ