17.09.2014 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej w Boguszowie-Gorcach otrzymali zgłoszenie od zaniepokojonego kierowcy, że na jezdni przy ul. Kamieniogórskiej w rejonie cmentarza brakuje kilku kratek na studzienkach kanalizacyjnych. Taka sytuacja jeszt szczególnie niebezpieczna i realnie zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Na miejscu Strażnicy Miejscy zabezpieczyli i oznakowali pięć odkrytych studzienek. O zaistniałym fakcie w celu usunięcia nieprawidłowości powiadomiono zarządcę drogi - Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei z oddziałem w Czadrowie.