Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Boguszowie-Gorcach przypominaja, że od 01.07.2013 r. na tereie gminy obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. System ten dotyczy wszystkich mieszkańców zgodnie ze złożonymi deklaracjami. Szczególnie zwracamy uwagę na możliwość oddania samodzielnie i nieodpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdujacego się przy ul. Brzozowej i czynnego w dni powszednie od 07.00-19.00, a w soboty od 09.00-13.00 między innymi: odpady wielkogabarytowe (np:meble), drobny odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady zielone (głównie skoszona trawa i liście), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.