4 września o godzinie 9.30 nauczyciele i uczniowie PSP nr 6 zebrali się na placu szkolnym aby przywitać nowy rok szkolny. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego oraz wspólnym odśpiewania hymnu narodowego głos zabrała przewodnicząca szkoły, która serdecznie przywitała uczniów, ich rodziców, nauczycieli oraz zaproszonych gości - Pana Burmistrza Waldemara Kujawę, Przewodniczącą Rady Miasta, Panią Sylwię Dąbrowską i Przewodniczącą Rady Rodziców, Panią Barbarę Wzgardę. Pani Dyrektor przedstawiła wychowawców klas, przekazała informacje na temat organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018. Nie zabrakło również miłych słów skierowanych do uczniów. Następnie uczniowie udali się do klas, gdzie spotkali się ze swoimi wychowawcami.
4 września był szczególnie wyjątkowy także dla pierwszoklasistów, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z nauką. W tym dniu odbyła się uroczystość pasowania dzieci z kl. 1a i 1b na uczniów ZSP w Boguszowie-Gorcach. Aktu pasowania, kolorowym ołówkiem dokonała Pani Dyrektor A. Kłosińska. Uczniowie złożyli ślubowanie – obiecali sumiennie wypełniać obowiązki ucznia i szanować dobre imię szkoły. Na zakończenie uroczystości dzieci otrzymały „rożki obfitości”, dyplomy „Pasowania na Ucznia” oraz upominek od przedstawicieli władz miasta.