Badanie dostarcza wiedzy na temat wpływu pandemii na organizacje, diagnozuje poziom ich aktywności, zbiera dane o nowych działaniach podejmowanych w odpowiedzi na problemy wywołane pandemią. W raporcie Stowarzyszenie Klon/Jawor przygląda się wnętrzu organizacji (sytuacja finansowa, pracownicy i wolontariusze) oraz ich otoczeniu (odbiorcy, partnerzy). Sprawdza też jak organizacje korzystały z różnego rodzaju wsparcia zewnętrznego oraz jakie mają dziś kluczowe problemy i potrzeby.

Raport do pobrania poniżej.