Dobry rodzic to taki, który jest uważny na emocjonalność dziecka, na sygnały, które kieruje do otoczenia. Te sygnały są często wypowiadane nie wprost, dlatego obserwacja zachowań dziecka przez rodzinę jest tak ważna.
Mimo tego, że dorośli mają już wiele egzaminów za sobą, zapominają ile stresów i zdenerwowania doświadczali zdając własne, szkolne sprawdziany.
Warto przypomnieć sobie te wcześniejsze doświadczenia i spróbować wczuć się w obecną sytuację naszych dzieci.
I właśnie dlatego w sobotę 26 listopada w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Boguszowie -Gorcach uczniowie wspólnie ze swoimi rodzicami pisali pierwszy, próbny sprawdzian szóstoklasisty. 
 

Rodzice naszych szóstoklasistów udowodnili, że rozumieją swoje pociechy, potrafią je wspierać, być ze swoim dzieckiem w stresującym i trudnym dla niego momencie.
Stu procentowa frekwencja rodziców, to dowód na to, że ten oryginalny pomysł spotkał się z ich akceptacją a doświadczenie wspólnego pisania testu i wzajemne wspieranie się z pewnością na długo utkwi w pamięci zarówno uczniów jak i ich najbliższych.
Dzięki temu przedsięwzięciu rodzice mieli możliwość obserwowania własnych dzieci w sytuacji stresującej, mogli dawać im wsparcie, dostrzegać mocne i słabsze strony dziecka, które trzeba jeszcze udoskonalać. Miło było obserwować, jak rodzice pełni zaangażowania motywowali własne dzieci, dodawali im wiary we własne siły.
Współuczestniczenie rodziców w procesie edukacyjnym , ich nowatorskie i perspektywiczne spojrzenie na edukację dziecka, umożliwiło realizację pomysłu, którego przewodnią ideą jest harmonijny rozwój naszego ucznia oraz wykształcenie w dzieciach przeświadczenia, że nauka to cenny dar a nie ciężki obowiązek.
Wzmocnienie więzi pomiędzy rodzicami i ich dziećmi, zdobywanie nowych doświadczeń, wzajemne zrozumienie najbliższych, uśmiech na twarzach dzieci i ich rodziców oraz dzielenie się wrażeniami, wszystko to udowodniło nam, że było warto.
Dyrektor, pedagog i wychowawcy dziękują wszystkim rodzicom szóstoklasistów za współpracę i szczere zaangażowanie oraz odpowiedzialność za losy i sukcesy dziecka.