W związku z istniejącym okresem wakacyjnym w szkołach położonych w Gminie Boguszów – Gorce przeprowadza się liczne prace remontowe:

Zespół Szkolno – Przedszkolny: wymiana stolarki drzwiowej w budynku przy ul. Szkolnej 4 remont pomieszczenia przeznaczonego na sekretariat uczniowski, remont jednej klasy lekcyjnej, remont jednej kondygnacji korytarza; remont wejścia do przedszkola i szatni dla dzieci, wymiana okna w kotłowni...

Zespół Szkół Samorządowych: remont klasy dla najmłodszych, prace w piwnicy budynku związane z osuszaniem piwnic.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 wymiana okien w jednej sali lekcyjnej oraz na korytarzu, przebudowa wejścia do świetlicy środowiskowej, montaż uchwytów do piłki siatkowej na hali oraz inne prace podnoszące bezpieczeństwo uczestników zajęć.

Oprócz w/w prac będą wykonywane inne bieżące naprawy sprzętu w poszczególnych szkołach oraz zadania inwestycyjne, o których odrębnie poinformujemy.