W ramach remontu zostaną zamontowane nowe barieroporęcze  z osłonami, poszerzony ciąg dla pieszych, wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna. Zostaną także naprawione spoiny pomiędzy elementami kamiennymi przyczółków (czyli wyczyszczone i wzmocnione spoiny pomiędzy kamieniami tworzącymi filar i boki mostu), poprawiona izolacja na płycie nośnej mostu;  odwodnienie mostu, pełne nowe oznakowanie.

Koszt: około 400 000 zł, ze środków własnych powiatu.

- Dzięki remontowi przede wszystkim zwiększy się bezpieczeństwo użytkowników drogi, zarówno kierowców, jak i pieszych. To właśnie dla pieszych poszerzamy przejście na moście. I to będzie najważniejszy aspekt remontu. Ważnym jest również poprawienie estetyki – komentuje Starosta Wałbrzyski Robert Ławski.

 

Informacje dodatkowe:

Remont potrwa 3 miesiące; dość długo trwały uzgodnienia z PKP, choć zgodnie z ich obowiązującą procedurą – 105 dni. Stąd też czas remontu zbiegł się niefortunnie z rozpoczęciem roku szkolnego.

Jednak, co najważniejsze, piesi będą mogli się poruszać w wydzielonym pasie.

 

OBJAZD:

Mapa Objazdu

Trasa objazdu do Boguszowa-Gorc.

Trasa na Kuźnice I, Kuźnice II i Stary Lesieniec.

 

ZAMKNIĘCIE WIADUKTU PKP NA UL. WŁADYSŁAWA REYMONTA
W BOGUSZOWIE-GORCACH

 

 

Dojazd z Wałbrzycha z ul. Kosteckiego,  do Boguszowa-Gorc na ul. Władysława Reymonta
i Stefana Żeromskiego (Kuźnice I i II): ul. Krakowska, Przodowników Pracy, 1 Maja, Szybowa, Dworcowa,  Świerczewskiego, Poniatowskiego, Kosynierów.

 Dojazd z Boguszowa-Gorc z Placu Odrodzenia do ul. Władysława Reymonta
i Stefana Żeromskiego (Kuźnice I i II): ul. Kolejowa, Sikorskiego, Świerczewskiego, Poniatowskiego, Kosynierów.

Dojazd do Wałbrzycha i Boguszowa-Gorc w odwrotnym kierunku.

 Trasa objazdu w obie strony oznakowana będzie znakami uzupełniającymi F-6 i F-9
z napisami, „objazd do ul. Żeromskiego” i „objazd do Wałbrzycha” oraz strzałkami kierującymi.

Dłuższa trasa objazdu została wyznaczona ze względu na niskie skrajnie pionowe pod wiaduktami PKP na ul. 1 Maja i Szybowej-Kosynierów.

Przez wiadukt będzie wyznaczona kładka dla pieszych.