,,Szczęśliwa 13’’ młodzieży z Radzionkowa w Gimnazjum Nr 1 w Boguszowie – Gorcach :)

Karolina, Ola, Agnieszka, Julia, Dominika, Sonia, Tymon, Szymon, Wojtek, Robert, Marcin, Mateusz, Rafał pod opieką pani Barbary Skiby i pana Marka Napieraja dyrektora Gimnazjum im. Ojca L. Wrodarczyka w Radzionkowie gościli w Gimnazjum Nr 1 w Boguszowie – Gorcach. Czas okazał się bardzo krótki – i na zwiedzanie, i na wędrówki po górach, a przede wszystkim na nawiązanie znajomości, które ledwo zdążyły zakwitnąć… .

Spotkanie młodzieży odbyło się w ramach współpracy partnerskiej pomiędzy miastami Radzionków i Boguszów - Gorce. Partnerstwo Gmin tym samym wkroczyło na edukacyjną niwę. Dzięki temu młode pokolenia będą mogły angażować się w poznawanie nowych regionów i doskonalić umiejętności współpracy. Organizatorzy liczą, że będzie przyczyniało się to do wymiany informacji, czerpania ze wzajemnych doświadczeń edukacyjno – wychowawczych , a w przyszłości realizacji wspólnych projektów. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane przez Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc, Waldemara Kujawę oraz lokalnych sponsorów.

Jesienią planowana jest rewizyta boguszowskich gimnazjalistów w bratnim gimnazjum na Górnym Ślasku :)