Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest zlokalizowany przy ul. Brzozowej nr 1 w Boguszowie-Gorcach (tel. 74 8449 322)

Godziny otwarcia PSZOK:

  • Poniedziałek- Piątek od 7.00 do 19.00
  • Sobota od 9.00 do 13.00    

W PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady od mieszkańców gminy Boguszów-Gorce, dostarczone do PSZOK przez ich wytwórców.

Osoby przekazujące odpady do PSZOK  winny okazać dowód osobisty bądź inny dokument tożsamości.

PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów niezidentyfikowanych, niewiadomego pochodzenia, o niewiadomym składzie, odbiegających od charakterystyki podanej w regulaminie korzystania z PSZOK.

Szczegółowe informacje znajdują się w REGULAMINIE  KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK).