Informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Boguszowie – Gorcach uruchomiony został Punkt konsultacyjno – informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”.

W Punkcie istnieje możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” oraz jego złożenie. Wnioski przekazywane będą do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, gdzie następuje ich ocena merytoryczna.

Punkt konsultacyjny czynny jest w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Gorcach tzn. w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 7.30 do 15.30, wtorki od 7.30 do 17.00 oraz piątki od godz. 7.30 do 14.00, w pok. 211 (II piętro).

Jednocześnie, ze względu na usprawnienie pracy punktu konsultacyjnego, zwracamy się z prośbą o wcześniejsze telefoniczne ustalenie daty i godziny indywidualnego spotkania z pracownikiem tutejszego urzędu (tel. 74 84 49 311 wew. 55)

ZAKRES DZIAŁANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO:

udzielane są informacje o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,

udzielane jest wsparcie w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie,

udzielana jest pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”:

Program Priorytetowy Czyste Powietrze skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, których dochód roczny nie przekracza 100 000 zł. 

W ramach Programu udzielane jest dofinansowanie na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Udzielona dotacja może wynosić maksymalnie 30. 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Funkcjonowanie punktu umożliwi i zachęci Mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych,  a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Boguszów -Gorce

Pamiętajmy! Poprawa jakości powietrza to nasz wspólny cel.

Przydatne linki:
PROGRAM "CZYSTE POWIETRZE" - BIP - Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach (boguszow-gorce.pl)

oraz 

https://wfosigw.pl

https://czystepowietrze.gov.pl/

https://portal.wfosigw.pl