Zapraszamy do nowootwartego Punktu Informacyjnego Funduszu Europejskich w Wałbrzychu !