Z radością informujemy, że Fundacja PKO  Banku Polskiego przekazała Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Boguszowie – Gorcach  środki finansowe w kwocie 1400 zł na organizację „Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych”, który odbędzie się 12 maja 2017r. na hali sportowej przy ul. Reymonta. Głównymi celami imprezy są: integracja uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Boguszowie – Gorcach z osobami  niepełnosprawnymi, tworzenie naturalnej sytuacji wychowawczej, uczącej  tolerancji  i równouprawnienia, wyrażenie sprzeciwu wobec dyskryminacji osób niepełnosprawnych i wykluczenia ich z życia codziennego, a także budowanie modelu wspólnego kształcenia dzieci zdrowych i niepełnosprawnych.  Otrzymane od Fundacji PKO Banku Polskiego pieniądze zostaną przeznaczone na  zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia integracyjnych warsztatów plastycznych oraz konkursu plastycznego, zakup nagród w konkursach sportowych, a także na organizację poczęstunku dla beneficjentów projektu. Autorkami wniosku o dotację były: Dyrektor Szkoły – p. Katarzyna Mikołajczyk oraz nauczycielka języka polskiego – p. Agata Nowicka. W imieniu całej społeczności szkolnej pragniemy podziękować Zarządowi  Fundacji PKO Banku Polskiego oraz p. Sylwii Gardeckiej – pracownikowi PKO Banku Polskiego za wsparcie naszej inicjatywy.