Od 16 listopada 2020 r. otwarty zostaje w ograniczonym zakresie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Boguszowie-Gorcach przy ul. Brzozowej 1.
Punkt będzie czynny tylko w poniedziałki i wtorki w godzinach od 7.00 do 19.00.
Osoby oddające odpady do punktu proszone są o pobranie formularza zdania odpadów ze strony internetowej www.sanikom.com.pl lub wypełnienie go na miejscu i wrzucenie do skrzynki, aby zminimalizować kontakt z pracownikami PSZOK-u
Kontakt telefoniczny możliwy pod nr (+48) 74 84 49 321 lub (+48) 74 84 49 322.