Przyroda

Klimat obszaru Boguszowa-Gorc zaliczany jest do typów klimatycznych podgórskich i górskich. Region ten, pod względem termicznym jest chłodniejszy od innych obszarów Sudetów. Okres półrocza ciepłego (trwający od kwietnia do września) charakteryzuje się bardzo dużą wilgotnością, dużymi ochłodzeniami oraz słabym usłonecznieniem.

Okres półrocza chłodnego (trwający od października do marca) charakteryzuje się mniejszą wilgotnością, umiarkowanym ciepłem oraz umiarkowanym usłonecznieniem.

Roczna suma usłonecznienia faktycznego wynosi 1400-1500h. Średnia roczna temperatura powietrza waha się w granicach 4-5°C. Przeważający kierunek wiatru - z zachodu na wschód.

Główne rzeki przepływające przez teren gminy Boguszów-Gorce to: rzeka Lesk, płynąca przez Boguszów, Stary Lesieniec (o równoleżnikowym przebiegu), będąca dopływem Bobru oraz rzeka Czerwony Strumień płynąca przez Gorce (o przebiegu południkowym), będąca dopływem rzeki Lesk.

Szata roślinna jest charakterystyczna dla strefy regla dolnego (400 - 1000m npm). Około 1132 ha (tj. 40%) powierzchni gminy zajmują lasy. W drzewostanie dominują świerki i modrzewie. Ale są też liczne inne gatunki: buki, dęby, klony, lipy, brzozy, jawory, sosny.

W runie leśnym występuje: paproć, fiołek leśny, poziomka, oset górski, konwalia, kopytnik pospolity, marzanka, zawilec, bodziszek, jeżyna, malina i wiele innych.

Świat zwierzęcy na tym terenie, nie jest gatunkowo zbyt bogaty. Dominują tu głównie ptaki: dzięcioł, sikora, wrona, kuropatwa, jastrząb, kos, wróbel, zięba, dziki gołąb, kowalik, pełzacz, pliszka siwa, kopciuszka, szpak, rudzik, muchołówka żałobna i szara, krętogłów, jemiołuszka, pleszka ogrodowa.

Z ssaków drobnych licznie występują gryzonie polne i leśne. Z większych zwierząt spotkać można: zająca, wiewiórkę, kunę, jelenia, sarnę, dzika, jenota, borsuka i lisa. Z gadów: jaszczurkę, zaskrońca, padalca, żmiję zygzakowatą. Z płazów: żaby.