Przypominamy o obowiązku złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.
Każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożyć deklarację do 30 czerwca 2022 r. Za niedopełnienie tego obowiązku w terminie grozi kara grzywny.

Terminy złożenia deklaracji:
1. do 30 czerwca 2022 r. - dla źródeł ciepła i spalania paliw, które zostały uruchomione przed 01 lipca 2022 r.
2. 14 dni – dla źródeł ciepła i spalania paliw, które zostały uruchomione po 01 lipca 2022 r.

Deklaracje można składać:
1. w formie elektronicznej, czyli przez Internet wykorzystując do tego aplikację na stronie - jest to https://www.gunb.gov.pl najszybszy i najwygodniejszy sposób, umożliwiający oszczędność czasu i pieniędzy, bez potrzeby wychodzenia z domu,
2. w formie papierowej - wypełniony dokument należy wysłać listem za pośrednictwem poczty albo złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach, z siedzibą przy Pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce.

Celem Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie danych o budynkach. Zebrane dane pozwolą na szczegółową diagnozę stanu sektora mieszkalnictwa, a działania podjęte w celach naprawczych w konsekwencji przyczynią się do poprawy jakości powietrza w Polsce. Zebrane informacje dotyczące źródeł ogrzewania budynków mają pomóc w wymianie pieców i walce ze smogiem w ramach realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.