Fundacja PZU  przekazała Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Boguszowie – Gorcach  środki finansowe na organizację „Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych”, który odbędzie się 12 maja 2017 r. na hali sportowej przy ul. Reymonta. Pomysłodawczyniami i koordynatorkami imprezy są Panie Joanna Paska i Urszula Filip, które zaangażowały w organizację imprezy społeczność szkolną oraz  wychowanków Przedszkola Samorządowego nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z  Nowego  Siodła, podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej  przy Publicznej Szkole Specjalnej nr 10 oraz członków Stowarzyszenia  „Mogę wszystko”. Głównymi celami imprezy są: integracja uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Boguszowie – Gorcach z osobami  niepełnosprawnymi, tworzenie naturalnej sytuacji wychowawczej, uczącej  tolerancji  i równouprawnienia, wyrażenie sprzeciwu wobec dyskryminacji osób niepełnosprawnych i wykluczenia ich z życia codziennego, a także budowanie modelu wspólnego kształcenia dzieci zdrowych i niepełnosprawnych.  Otrzymane od Fundacji PZU środki zostaną przeznaczone na  zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia integracyjnych warsztatów plastycznych, warsztatów terapii zajęciowej i warsztatów arteterapii oraz konkursu plastycznego, a także na zakup nagród w rozgrywkach sportowych. Autorkami wniosku o dotację były: Dyrektor Szkoły – p. Katarzyna Mikołajczyk oraz nauczycielka języka polskiego – p. Agata Nowicka. W imieniu całej społeczności szkolnej pragniemy podziękować Zarządowi  Fundacji  PZU  za wsparcie naszej inicjatywy.