POTRZEBUJESZ POMOCY?

Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach informuje, że Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc Waldemar Kujawa Zarządzeniem Nr 197/2011 z dnia 25 lipca 2011 r. powołał zespół interdyscyplinarny ds. przemocy.

           

Dnia 30.08.2011 r. odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu. W skład zespołu weszli przedstawiciele:

1.      Ośrodka Pomocy Społecznej;

2.      Policji;

3.      Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

4.      oświaty;

5.      ochrony zdrowia;

6.      Kościoła;

7.      kuratorów sądowych.

            Do głównych zadań zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy należeć będzie:

1.      diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

2.      podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

3.      inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

4.      rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym;

5.      inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

            Szczegółowych informacji udziela Ośrodek Pomocy Społecznej, który prowadzi obsługę organizacyjno-techniczną.

 

Kontakt telefoniczny - 74 8449 561, 74 8441 913