Dzieci mogły dokładnie sprawdzić i pooglądać wszystkie ciekawe przedmioty znajdujące się w gabinecie włodarza miasta. Następnie Burmistrz zabrał niecodziennych gości do sali posiedzeń, w której odbywają się sesje Rady Miejskiej. Wszystkie dzieci były bardzo grzeczne, z wielką powagą zasiadły na miejscach radnych i pałaszowały otrzymane od Burmistrza słodkości. Kolejnym punktem wycieczki po Ratuszu był Urząd Stanu Cywilnego. Sekretarz Miasta Irena Dzilińska oprowadziła dzieci po sali ślubów, gdzie każdy mógł przymierzyć łańcuch Kierownika USC oraz usiąść na ogromnym fotelu. Na zakończenie dzieci odwiedziły jeszcze Komendanta Straży Miejskiej, który ciekawie opowiedział o swojej pracy i zaprezentował używane przez strażników przyrządy. Pani Sekretarz zwróciła też uwagę dzieci na wiszący w Straży Miejskiej plakat propagujący sprzątanie po swoim piesku. Dzieci dowiedziały się dlaczego należy sprzątać po swoim czworonożnym przyjacielu i obiecały, że będą o tym przypominały swoim rodzicom.