W dniu 15.12.2022 r. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej - ul. Wincentego Witosa w Boguszowie-Gorcach." Zakres robót dotyczący przedmiotowego zadania inwestycyjnego obejmuje przede wszystkim wykonanie nowej nawierzchni drogi wraz z podbudową oraz wykonanie odwodnienia drogi.
Wartość inwestycji wynosi 5 996 278,19 zł. Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.