W najbliższym czasie planowana jest gruntowna przebudowa budynku przy ulicy Racławickiej 19. Całkowity koszt inwestycji to aż 1 382 000,00zł z czego 30% jest dofinansowane przez rządowy program obsługiwany przez Bank Gospodarstwa Krajowego dot. wsparcia budownictwa socjalnego ze środków Fundusz Dopłat.

 

Przewidywany termin zakończenie prac to II kwartał 2013r.

Zakres robót obejmuje m.in.:

  • wzmocnienia fundamentów,
  • nowych ścian klatki schodowej,
  • nowych biegów schodowych,
  • nowego stropu nad I piętrem
  • zadaszenia wraz z pokryciek dachówką,
  • nowych kominów, ścian działowych, okien i drzwi oraz warstw posadzkowych,
  • docieplenia elewacji budynku,
  • instalacji centralnego ogrzewania, wodociągowej, kanalizacyji sanitarnej, gazowej i elektrycznej.