Gmina Boguszów-Gorce kolejnym punktem na mapie Dolnego Śląska promującym profilaktykę raka jelita grubego!

Bezpłatne testy na krew utajoną są już dostępne dla mieszkańców Gminy Boguszów-Gorce. Testy można odebrać w Szybie Witold - Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury Filia nr 4:
- od wtorku do piątku w godzinach od 11:00 do 16:00,
- w sobotę w godzinach od 11:30 do 16:00.

Badanie wykonuje się samodzielnie w domu. Próbkę należy zwrócić wraz z wypełnioną ankietą w każdą środę w godzinach od 11:00 do 14:00. Próbka następnie trafia do Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, gdzie zostaje poddana analizie.

Testy na krew utajoną w kale pozwalają szybko i bezboleśnie wykonać badanie, dzięki któremu zyskujemy informację o ewentualnych zmianach w obrębie jelita grubego. Testy są pierwszym etapem w diagnostyce raka jelita grubego. Jeśli dadzą wynik pozytywny, trafiamy na kolejne badanie, już bardziej precyzyjne, jakim jest kolonoskopia. Dla wielu pacjentów pozytywny wynik testu jest impulsem i motywacją do wykonania tego badania. W przypadku niepokojących zmian pacjent trafia na ścieżkę onkologiczną w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, zatem ma zagwarantowaną kompleksową opiekę onkologiczną.

• Kto może skorzystać z testu?
Osoby w wieku 50 – 65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego
Osoby w wieku 40 – 49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego.
Osoby w wieku 25 – 49 lat, ze stwierdzoną mutacją genetyczną

Serdeczne podziękowania dla Pana Marcina Krzyżanowskiego – Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego za zaproszenie do projektu w tak ważnej sprawie, jaką jest zdrowie Dolnoślązaków.