W załączeniu przedkładamy do konsultacji projekt uchwały w sprawie przyjęcia  programu. (PROJEKT UCHWAŁY)

Uwagi i opinię dotyczące projektu programu można składać na piśmie w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marianpierzynka@boguszow-gorce.pl w terminie do dnia 07 listopada 2013.

Uwagi oraz propozycje do Programu będzie można przedstawić również na spotkaniu konsultacyjnym z organizacjami pozarządowymi, które odbędzie się 07 listopada 2013 r. o godz. 12:00 w sali 101 Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach, na które serdecznie zapraszamy.

Za przygotowanie projektu odpowiedzialny jest Miejski Zespół Ekonomiczno -Administracyjny Szkół w Boguszowie-Gorcach, Plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce, III piętro, pok. nr 303-304, tel. 74 8449-311 wew. 52 i 66.