Uprzejmie informujemy, iż trwają prace związane z opracowaniem rocznego programu współpracy Miasta Boguszów – Gorce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.
 

W załączeniu przedkładamy do konsultacji projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu.

Projekt uchwały


Uwagi i opinię dotyczące projektu programu można składać na piśmie w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agnieszkazdeb@boguszow-gorce.pl w terminie do dnia 09 listopada 2011.

Uwagi oraz propozycje do Programu będzie można przedstawić również na spotkaniu konsultacyjnym z organizacjami pozarządowymi, które odbędzie się 09 listopada 2011 r. o godz. 1400 w sali 101 Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach, na które serdecznie zapraszamy.

Za przygotowanie projektu odpowiedzialny jest Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach, Plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce, III piętro, pok. nr 303-304, tel. 74 8449-311 wew. 52 i 66.