Gmina Miasto Boguszów-Gorce kolejny raz przystąpiła do udziału w programie „UMIEM PŁYWAĆ”, realizowanym ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów, w ramach dotacji Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
W okresie od maja do czerwca 2021 r. 60 uczniów z klas II i III ze szkół podstawowych z naszej gminy weźmie udział w bezpłatnych zajęciach nauki pływania na basenie w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym Aqua Zdrój w Wałbrzychu.
Zajęcia sportowe realizowane w ramach programu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim nauka podstawowych umiejętności pływackich, jak też możliwość rozwijania i podnoszenie sprawności fizycznej. Uczestnictwo w programie wpłynie także na zachęcenie do systematycznego uprawiania sportu oraz prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. Ćwiczenia w wodzie i pływanie to również jeden z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania i korygowania wad postawy. Niewątpliwe korzyści płynące z udziału dzieci w projekcie to także zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych oraz edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.