W związku z uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XXIV/579/12  z dnia 27 czerwca 2012 roku pragniemy poinformować, iż przedłużony został nabór wniosków na stypendia Marszałka Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym "Sprawny Uczeń" na rok szkolny 2012/2013. Nabór potrwa do 14 września.

Jednocześnie informujemy o możliwości wzięcia udziału osób niepełnosprawnych w I Dolnośląskim Przeglądzie SZTUKA BEZ BARIER - GALERION 2012.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie www.umwd.pl w zakładce niepełnosprawni.