Profilaktyka to ważna rzecz - pobierz darmowy zestaw testowy i zbadaj się!
W trosce o zdrowie mieszkańców, Gmina Boguszów-Gorce wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu realizuje projekt pn. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego – badanie na krew utajoną w kale dla kobiet i mężczyzn”. W piątek, 01 października, akcję zainaugurowali Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Grzegorz Macko oraz Burmistrz Boguszowa-Gorc Sylwia Dąbrowska podpisując deklarację współpracy. Podjęte działania mają na celu dotarcie do jak największej liczby osób kwalifikujących się do badań przesiewowych w zakresie raka jelita grubego. Badanie kału na krew utajoną jest łatwe do wykonania i nieinwazyjne.

Kto może wziąć udział w programie?
- osoby w wieku 50-65 lat,
- osoby w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,
- osoby w wieku 25-49 lat ze stwierdzoną mutacją genetyczną.

Gdzie pobrać bezpłatny zestaw testowy?
Zestaw do samodzielnego wykonania w domu można pobrać w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Centrum Kultury przy Pl. Odrodzenia 4 w Boguszowie-Gorcach (parter – dział dla dzieci) od poniedziałku do czwartku w godzinach 10:00 do 16:00 i w piątek w godzinach od 10:00 do 15:00. Przed wizytą w placówce, przygotuj swój numer PESEL. Przed otrzymaniem testu wypełnij ankietę uczestnictwa, którą otrzymasz od pracownika MBP-CK.
Ankieta jest dostępna jako załącznik – możesz wcześniej zapoznać się z pytaniami jakie zawiera.

Zrobiłem test, co dalej?
Wykonany test wraz z ankietą przekaż do Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury. Możesz to zrobić w każdy wtorek w godzinach od 10:00 do 16:00.
Po ok. 14 dniach placówka wydaje wyniki uczestnikom.
Dodatni wynik testu na krew utajoną w kale świadczy o krwawieniu w przewodzie pokarmowym. Ustalenie przyczyn krwawienia wymaga wykonania innych badań, przede wszystkim badania kolonoskopowego.