Niespełna 2 mln złotych to kwota, jaką pozyskała nasza gmina w ramach programu resortowego pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022. To jedna z najwyższych kwot otrzymanych na ten cel przez gminy/powiaty w województwie dolnośląskim.
Skutecznie pozyskane środki zapewnią ciągłość trwania projektu w bieżącym roku i pozwolą na objęcie wsparciem większej ilości osób.
Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ma na celu wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Jeszcze do jutra (05.01) trwa nabór na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej > https://boguszow-gorce.pl/nabor-na-stanowisko-asystenta-osobistego-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022,a3455
Do 14.01.2022 r. potrwa nabór wniosków do programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej“ edycja 2022 > https://boguszow-gorce.pl/nabor-wnioskow-do-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022,a3456