10 grudnia obchodzony jest na całym świecie jako Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. W przeddzień tej rocznicy - 9 grudnia 2011 r - w PSP Nr 6 odbyło się podsumowanie projektu wychowawczego pn.: „Wokół praw człowieka” koordynowanego przez p. Lidię Łabędzką –wicedyrektora i pedagoga szkolnego. Każdego roku wybierane są prawa, które tworzą temat przewodni projektu. W bieżącym roku odbywał się pod hasłem „Tolerancja niszczy bariery, łączy ludzi.”

Dzieci młodsze uczestniczyły w happeningu w czasie którego podczas zabawy poznawały swoje prawa, dowiedziały się co to jest tolerancja, malowały prawa na dużych formatach szarego papieru, odgrywały scenki, uczyły się zachowań zgodnych z zasadą tolerancji. Uczniowie starsi przygotowali program artystyczny poświęcony prawom dziecka. Tego dnia odbyła się IV edycja Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy. Drużyny przygotowały ciekawe projekcje multimedialne dotyczące tolerancji, które zostały ocenione przez komisję, a następnie przystąpiły do zadań konkursowych, sprawdzających ich wiedzę na temat praw człowieka. Ciekawe i atrakcyjne metody pracy pobudzały uczniów do aktywności oraz zachęcały do rywalizacji. Do turnieju przystąpiły reprezentacje z czterech szkół: PSP Nr1 Boguszów-Gorce, PSP Nr 6 Boguszów-Gorce, PSP Nr 17 z Wałbrzycha, SP z Witkowa. Zwycięzcami zostali uczniowie PSP Nr 6 z Boguszowa - Gorc. Rozstrzygnięto również konkurs plastyczny na plakat pod hasłem „Stawiam na tolerancję”. Zgłoszonych zostało 67 prac plastycznych. Zwycięzcą w kategorii klas młodszych została Weronika Detyna uczennica kl. 3b SP z Czarnego Boru, natomiast w kategorii klas starszych pierwsze miejsce zajął Piotr Krawczyk uczeń kl.VI a, PSP Nr 6 w Boguszowie-Gorcach. Spośród nadesłanych do konkursu prac stworzono w szkole galerię plakatów.
Laureaci konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody, które ufundowane zostały przez Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc.
Dzień Praw Człowieka w PSP 6 upłynął w atmosferze dobrej zabawy, życzliwości, szacunku
i tolerancji oraz przyczynił się do poszerzenia wiedzy uczniów o prawach człowieka.