Zakończenie semestru to czas podsumowań a w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 dużo się działo, zwłaszcza w grudniu 2017r.


    Ogromnym sukcesem dla szkoły i jej nauczycieli zakończył się plebiscyt Gazety Wrocławskiej „Nauczyciel na medal 2017r.”  W plebiscycie wzięły udział : w kategorii klas I-III Pani Joanna Paska, w kategorii klas IV- VI Pani Urszula Filip i Pani Małgorzata Bany. Dzięki ogromnemu wsparciu i licznym sms wysyłanym przez osoby doceniające pracę i postawy nauczycielek, wszystkie panie odniosły ogromny sukces. Pani Joanna Paska zajęła pierwsze miejsce w kategorii klas I-III w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim, Pani Urszula Filip zajęła pierwsze miejsce w kategorii klas IV-VI w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim a Pani Małgorzata zajęła w tej kategorii drugie miejsce w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim. Nagrodzone nauczycielki odebrały pamiątkowe medale i dyplomy „Nauczyciel na medal 2017r” na uroczystej gali we Wrocławiu . Laureatkom gratulujemy ogromnego sukcesu!
    W grudniu zakończył się także projekt „Magiczna matematyka” realizowany w PSP nr 6 dzięki finansowemu wsparciu mBanku w ramach programu grantowego mPotęga. W programie, w pierwszym semestrze roku szkolnego 2017 / 2018   24 uczniów klas V-VII wzięło udział w zajęciach dodatkowych rozszerzających wiadomości i umiejętności matematyczne. Uczniowie realizowali projekty „Mozaiki i parkietarze”, „Lustrzane odbicia”, uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych oraz realizowali zajęcia w Explora Park w Wałbrzychu.
    Dzięki udziałowi w projekcie finansowanym ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich „Spółdzielnia Uczniowska w mojej szkole” – „Kuźnia Uczniowskiej Przedsiębiorczości Społecznej” w PSP nr 6 reaktywowano działalność Spółdzielni Uczniowskiej. W ramach konkursu szkoła pozyskała 2 000 zł na utworzenie spółdzielni i 1350 zł na realizację inicjatywy społecznej. Młodzi spółdzielcy   zdecydowali , że środki na inicjatywę wykorzystają na działanie skierowane do seniorów. Przygotowali dla nich słodkie upominki, które rozdawali słuchaczom koncertu bożonarodzeniowego. Nasi uczniowie odwiedzili także pensjonariuszy ZOL gdzie zaśpiewali najpiękniejsze kolędy i pastorałki oraz rozdali słodkie upominki.  Mamy nadzieję , że nowo powołanej Spółdzielni Uczniowskiej „ Clever Beetles” uda się swoją działalnością nawiązać do najlepszych tradycji działającej  w poprzednich latach Spółdzielni „Kajecik”. Spółdzielcom życzymy samych sukcesów.
    Rok 2017 zakończył w szkole piękny koncert bożonarodzeniowy. Nauczyciele i uczniowie  PSP nr 6 w dniu 21.12.2017r,  zaprosili przedstawicieli organu prowadzącego i jednostek organizacyjnych gminy oraz mieszkańców Boguszowa – Gorca na spotkanie bożonarodzeniowe, które wprowadziło wszystkich we wspaniały, świąteczny nastrój. W gościnnych murach Kościoła  NMP w Boguszowie – Gorcach rozbrzmiały dźwięki najpiękniejszych kolęd i pastorałek oraz świątecznych piosenek. Przybyli na koncert seniorzy otrzymali przygotowane przez członków Spółdzielni Uczniowskiej słodkie upominki i najlepsze życzenia. Nasi uczniowie oczarowali słuchaczy pięknym śpiewem i muzycznymi życzeniami bożonarodzeniowymi.
    W grudniu dotarła także do szkoły wspaniała wiadomość. Po raz kolejny, dzięki współpracy z wolontariuszami TMMP Sp. z o.o. udało się złożyć wniosek o udzielenie wsparcia na realizację projektu wolontariackiego. Projekt „Zdrowy i bezpieczny senior” zyskał pozytywną opinię i TMMP przyznało szkole środki finansowe na realizację projektu, którego celem jest integracja uczniów PSP nr 6 z osobami starszymi, przeciwdziałanie izolacji osób starszych i ich uaktywnienie. W ramach projektu „Zdrowy i bezpieczny senior” w szkole zostaną przeprowadzone wykłady i zajęcia warsztatowe dotyczące zdrowego stylu życia i bezpieczeństwa oraz występy artystyczne dla seniorów z Boguszowa – Gorc. Realizację projektu przewidziano na luty 2018 r. O dokładnym terminie poinformujemy w formie plakatów. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy !