Pozyskane przez p.f. Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc Krzysztofa Kumorka środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w wysokości 5.300.000,00 zł,  wpłynęły na konto Gminy Boguszów-Gorce. 

Pozyskane dofinansowanie to ogromna pomoc finansowa przeznaczona na rozwój naszej gminy, szczególnie istotna w obecnym, trudnym dla samorządów okresie.

Dzięki otrzymanym środkom zostaną zrealizowane ważne dla mieszkańców zadania:
- przebudowa budynku przy ul. Waryńskiego na potrzeby utworzenia przedszkola - 1,2 mln zł
- przebudowa i remont budynku na potrzeby funkcjonowania OPS - 3,5 mln zł
- przebudowa i remont chodników wraz z doświetleniem - 600 tys. zł

   

Inwestycje będą realizowane w latach 2021-2022.