Kolejna pula środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wpłynie do budżetu Gminy Boguszów-Gorce. Jest to efekt starania i wniosków o dofinansowanie, które w ostatnim czasie złożył Krzysztof Kumorek p.f. Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc. W ramach wsparcia dla gmin górskich, środki w wysokości 2 923 156,21 zł zostaną przeznaczone na rozwój i poprawę funkcji turystycznych na terenie gminy. Planowane inwestycje dotyczą: budowy rowerowych placów zabaw, modernizacji i rozbudowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, budowy i przebudowy tras rowerowych, Downhill i MTB, wiat turystycznych, punktów widokowych wraz z infrastrukturą. Zmodernizowany zostanie również układ sterowania turystycznej kolei linowej oraz zakupiony wielofunkcyjny ciągnik górski dla potrzeb OSR Dzikowiec. Inwestycje zaplanowano w okresie czerwiec 2021 – grudzień 2023. „Uzyskane środki umożliwią dostęp do nowych form aktywności sportowo-rekreacyjnej zarówno dla mieszkańców, jak i i turystów odwiedzających nasze miasto” – podsumowuje Krzysztof Kumorek.