11 czerwca 2013 roku w przyjemnej atmosferze Miejskiej Publicznej Biblioteki w Gorcach odbył się konkurs dla szkół podstawowych pod hasłem „Poznaj bogactwo przyrodnicze gminy Boguszów-Gorce”.

Konkurs został zorganizowany przez Zespół Szkół Samorządowych oraz Sudeckie Towarzystwo Przyrodnicze  reprezentowanych przez panią Annę Kogut i pana Piotra Wasiaka. W konkursie udział wzięły czteroosobowe drużyny z trzech szkół: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Kuźnicach pod opieką pani Urszuli Filip, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Boguszowie pod opieką Jolanty Kocemby i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Zespole Szkół Samorządowych w Gorcach pod kierownictwem pani Kogut. Gości osobiście przywitała pani dyrektor ZSS – Katarzyna Kawka. W uroczystości wzięli udział  również pani Katarzyna Ulatowska z Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  Szkół oraz Stanisław Urbaniak z Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Organizatorzy przygotowali i rozesłali wcześniej do uczniów specjalnie opracowane materiały zawierające szczegółowe informacje na temat bogactwa przyrodniczego i obszarów objętych siecią Natura 2000 w gminie. Głównym celem konkursu było rozbudzenie chęci do odkrywania walorów przyrody swojego miejsca zamieszkania. W trakcie 10 indywidualnych i grupowych konkurencji uczestnicy musieli wykazać się wszechstronną i praktyczną wiedzą z zakresu znajomości roślin i zwierząt, głosów ptaków, siedlisk przyrodniczych, nazw geograficznych, topografii okolicy, obszarów Natura 2000 gminy Boguszów-Gorce oraz  zasad ich funkcjonowania w Polsce i Europie. W trakcie konkursu pan Piotr Wasiak przedstawił prezentacje na temat obszarów Natura 2000 w gminie Boguszów-Gorce oraz pokazano film autorstwa państwa Anny i Adearta Kogutów o zachowaniu ptaków w otoczeniu szkoły w Gorcach.

Konkurs wymagał od uczniów praktycznej znajomości przyrody swojej okolicy. Najlepiej z tym zadaniem poradzili sobie Adrian Morawski z SP nr 5 – I miejsce, Aleksandra Majerska z SP nr 6 – II miejsce i Alicja Mazurek z SP nr 5 – III miejsce. Drużynowo zwyciężyli uczniowie z SP nr 5 w Gorcach. W ramach nagrody wszyscy uczestnicy otrzymali piękne dyplomy, książki o tematyce przyrodniczej, a zwycięska szkoła lornetkę ufundowaną przez Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Boguszowie-Gorcach. Pozostałe nagrody zostały sfinansowane z pieniędzy zdobytych przez uczniów podczas niezwykle udanej Aukcji Karmników, którą zorganizowano jeszcze jesienią.

Czy można zainteresować młodzież przyrodą okolicy?

Myślę że tak, czego potwierdzeniem był poziom wiedzy uczestników konkursu, nagradzając nasz trud w jego przygotowanie. Młodzież mamy inteligentną i wrażliwą, tylko ktoś musi ich nauczyć patrzeć i doceniać piękno przyrody, a któż to ma zrobić jak nie nauczyciele i przyrodnicy pasjonaci?

 

                                                                                         Anna Kogut i Piotr Wasiak